Synopsis
Trailer
Cast and Credits
Filmmaker Bio
Reviews
Playdates
Press Room
Links


MONGOLIAN PING PONG


Cast and Crew
Producers
LU Bin, HE Bu
Director of Photography
DU Jie
Screenplay NING Hao, XING Aina, GAO Jianguo
Music WUHE
Editor JIANG Yong
Director
NING Hao
Cast HURICHABILIKE: Bilike
DAWA: Dawa
GELIBAN: Erguotou
YIDEXINNARIBU: Bilike’s Father
BADEMA: Bilike’s Mother
WURINA: Bilike’s Sister
DUGEMA: Bilike’s Grandmother
JINLAOWU: Truck Driver
BUHEBILIKE: Dawa’s Father
SARENGAOWA: Dawa’s Mother
JIRIMU: Little Lama