Synopsis
Cast and Credits
Filmmaker Bio
Reviews
Playdates
Press Room
Extras


Electric Shadows


Cast
DIRECTOR
Xiao Jiang
PRODUCTION COMPANY
Beijing Dadi Century Limited
EXECUTIVE PRODUCER John Sham
PRODUCTION EXECUTIVES Huang Jianxin, Derek Yee Tung Sing
CINEMATOGRAPHERS Yang Lun, Chen Hong
ART DIRECTOR
Fu Delin
MUSIC Zhao Lin
CAST

Jiang Xuehua, Ling Ling’s mother: Jiang Yihong

Mao Dabing (‘Great Soldier’ Mao): Xia Yu

Pan Daren, Ling Ling’s stepfather: Li Haibin

Ling Ling as a small girl: Guan Xiaotong

Ling Ling as a teenager: Zhang Yijing

Ling Ling as young woman: Qi Zhongyang

Mao Xiaobing (‘Little Soldier’ Mao): Wang Zhengjia

Bing Bing: Zhang Haoqi

Xiaobing’s Father: Xia Yuqing

Policewoman: Jiang Shan

Doctor Niu: Zhenhua

Middle-aged Woman: Liu Yang

Teacher: Zhao Jinbao